Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Echidna [Andere spelling: Echidne](Duttur) vorige || volgende (Egeria)


Python en Delphische Apollo op omphalos op lekythos van 6e eeuw v.o.j. Python is afgebeeld als Echidna, met een vrouwenhoofd en borsten
Python en Delphische Apollo op omphalos op lekythos van 6e eeuw v.o.j. Python is afgebeeld als Echidna, met een vrouwenhoofd en borsten

Echidna. Ook Echidne. Vrouwelijk wezen uit de Griekse mythologie, half slang, half vrouw. Zij was afkomstig uit het Aziatische Kilikia of het land van de ArimaspiŽrs. De Griekse python werd ook met haar geassocieerd.
Echidna werd genoemd als een van de Phorkiden, kinderen van Keto en Phorkys, samen met de slang Ladon en de gorgonen, waarvan Medusa de bekendste is, en ook nog de Graiai en de Hesperiden, waar de boom met de gouden appelen der onsterfelijkheid werd beschermd door de slang Ladon. De meesten van hen werden ook genoemd als kinderen van Echidna en Typhon of Typhoeus, samen met verder nog de hydra van Lerna, Scylla, een adelaar, de Chimaera, de NemeÔsche leeuw en een zeug. Echidna werd ook nog genoemd als moeder van de sfinx, met als vader Orthus. Ze zou verder de moeder zijn van de Harpijen, waarvan ook als ouders Electra en Thaumas werden genoemd. Ze zou ook de moeder van de Skythen zijn.
Naast Ceto en Phorkys werden de aarde Gaia en de hemel Uranos wel als haar ouders genoemd, of Gaia en de onderwereld Tartarus, of de onderwereldrivier de Styx en Peiras, die familie was van Argos Panoptes, die Echidna zou doden. Volgens deze mythe was Echidne geboren in Argos.
Volgens de Theogonie van Hesiodus was ze voor de ene helft een slang, en voor de andere helft vrouw. Echidna leefde in Arimi in een grot, waar ze mensen rauw verslond, samen met haar echtgenoot Typhon. Hieraan werd een einde gemaakt toen ze werd gedood door Argos.
De kinderen van Echidna en Orthros, de tweekoppige hond van de reus Geryon, waren de hellehond Kerberus, de hydra, een waterslang met vele koppen, en de Chimaera, een geit met de kop van een leeuw en een slangestaart. Ook de sfinx, de orakelende leeuw met het vrouwenhoofd bij Thebe, was volgens sommigen een kind van Echidne en Typhon. Verder worden de NemeÔsche leeuw en de slang Ladon soms tot haar nakomelingen gerekend.
Herodotus noemde ook nog Hercules als de vader van drie van Echidna's kinderen, Agathyrsus, Gelanus en Scytha of Skythes. Herakles kwam met de runderen van Geryon langs de Zwarte Zee, in het land dat later door de Skythen werd bewoond. In Padurosa (Hylea) ontmoette Herakles een vrouw met het onderlichaam van een slang, die zijn merries had gestolen, en ze pas weer wilde teruggeven als hij de liefde met haar bedreef, waar Heracles gehoor aan gaf, en hij bracht enige tijd bij haar door in haar grot. De Skythen stamden volgens de Grieken van deze Skythes af. Gelonus of Helonus verleende zijn naam aan de hoofdstad van de Skythen (nu een archeologisch terrein in de OekraÔne). Volgens Herodotus bevond Hyle of Padurosa zich bij Borysthene in het land van de Skythen. Hij vermeldde dat hier Griekse goden werden vereerd, waaronder Dionysos. Een andere traditie zei dat Arimi ten noorden van de Istru te vinden was. De Agathrysi waren volgens Herodotus een mengvolk van ThraciŽrs en Skythen.
Kerberos, de hond die de hel bewaakt, werd geÔdentificeerd met de Egyptische god Anoebis, de god met het hoofd van een jakhals, die de doden naar de onderwereld bracht. De slang Typhon werd door de Grieken gelijk gesteld aan de Egyptische Seth, die zijn broer Osiris doodde, en uit wraak hiervoor werd gedood door Osiris' zoon Horus, die te vergelijken is met Hercules. Orthros kende de Egyptenaren als de ster Sirius.
De slang werd geassocieerd met vrouwen in verband met haar functie als orakel, zoals bijvoorbeeld de pythia van Delphi, of de profeterende slang die Eva wees op de boom der wijsheid. Ook komt de vrouwelijke slang in de mythologie voor als voedster. Hierover wordt een visioen beschreven dat Klytaemnestra had vlak voor haar dood. Egypte kent dergelijke voedster-slangen bijvoorbeeld als Wadjet of Renenutet. Uit MesopotamiŽ bestaan beelden van een voedster-slangegodin van 4000 jaar v.o.j.
Echidna is het woord dat in (oorspronkelijk in het Grieks geschreven) Handelingen 28:3 wordt gebruikt voor de adder die de apostel Paulus in de hand beet toen hij trachtte te vluchten uit de takken die Paulus op het vuur wierp. Dit gebeurde op het eiland Melite (Malta), tijdens Paulus' lange omzwervingen. Toen Paulus na de beet ongedeerd bleef, en de adder in het vuur schudde, zei men dat hij een god was. Dat was niet voor het eerst dat Paulus met een god werd geassocieerd. In Lystra was hij voor de boodschappergod Hermes aangezien, en zijn metgezel Barnabas werd voor Zeus gehouden.
Paulus wordt ook geassocieerd met de Romeins/Griekse vorm van de Griekse god Apollo; Paulus' eerdere naam, Saulus, was een vorm van de naam van de Romeinse zonnegod Sol. Apollo was zelf gelijkgesteld aan de zonnegod Sol, net zoals Saulus de naam Paulus kreeg. Associatie van Paulus met Apollo blijkt ondermeer uit zijn bezoek aan Ephese, waar Apollo's zus Artemis de scepter zwaaide, maar ook uit allerlei andere episodes tijdens zijn reis. Een variant van het verhaal van Echidna op Melite bestaat ook over Orestes. Apollo zelf wordt regelmatig geassocieerd met een slang. Hij doodde de python, de slang van het orakel van Delhpi, waar Apollo sprak via de Pythia, en hij stuurde Echidna's alter ego Poine naar Argos als wraak voor de dood van zijn kind Linos en de moord op diens moeder Psamathe, wegens haar ongehuwde moederschap. Deze slangevrouw werd uiteindelijk gedood door Koroibos. Op een Griekse vaas uit de zesde eeuw v.o.j. is te zien hoe de python, de slangenbewaker van het orakel van Delphi, wordt afgebeeld als Echidna, half slang en half vrouw, met borsten.
Behalve in de mythe over Paulus op Melite wordt echidna in de bijbel ook een paar keer gebruikt als een woord voor 'nakomelingen' van de slang, i.c. 'adderengebroed' voor FarizeeŽrs en SadduceeŽn in MattheŁs 3:7 (gennhmata echidnon).

© nissaba.nl

Deze pagina is 5963 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Python,
Verwant: Harpijen, Medusa, Gorgonen, Ceto, Gaia, Klytaemnestra, Renenutet, Wadjet, Eva, Graeae

Lexicon: pythia, bijbel
Attributen: sfynx, slang
goden: Argos, Heracles, Phorkys, Tartarus, Typhoeus, Typhon, Uranos
Archeologie: Delphi

Landen/volken: geen, Arimi, Skythen
Streek/gebied: , ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden