Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Vrouwe van Fatima(Theia) vorige |


Vrouwe van Fatima. Heilige maagd van de stad Fatima in Portugal, die volgens een moderne legende in 1917 een aantal keren aan drie kinderen is verschenen, om te waarschuwen over de verdorvenheid van de mens en van de kerk.
Tot de elfde eeuw, toen er nog moslims op het Iberisch schiereiland woonden, was Fatima een islamitisch centrum. Volgens de legende leefde er een koningin in de stad met de naam Fatima; toen Spanje Christelijk werd, bekeerde zij zich tot het katholicisme. Ze werd met Onze Lieve Vrouwe geïdentificeerd. Ongetwijfeld werd de stad in de islamitische tijd geídentificeerd met Fatima, de dochter van de profeet en de stammoeder van de Fatimiden, shi'isische moslims die het noorden van Afrika arabiseerden en ook Spanje binnenvielen. Fatima, die net als Maria de betekenis overnam van godinnen die werden vereerd voor de islamisering, had de betekenis overgenomen van de Arabische beschermgodin van de stad AlLat. Toen Spanje katholiek werd, nam Maria Fatima in zich op, terwijl de legende ontstond dat Fatima een koningin was die zich bekeerde. De stad bleef echter haar naam dragen. De bekering volgt hetzelfde procédé als dat van de christelijke heiligen, voormalige goden en godinnen die als heilige werden opgenomen in het christendom. In de islam werd dezelfde werkwijze toegepast op de familieleden van Mohammed en de hoofdpersonen uit de vroegste, mythische geschiedenis van de islam.
In het jaar 1917, toen Europa in de ban was van de bloedige Eerste Wereldoorlog, en Rusland zich opmaakte voor de bevrijding hieruit door de ongelovige, marxistische revolutie, verscheen Onze Lieve Vrouwe aan drie kinderen, en deelde hen een boodschap mee die uit drie geheimen bestond. De eerste 'profeties' hadden betrekking op de heersende wereldbrand en de opmars van de ongelovigen in de gedaante van het communisme.
Het derde geheim is pas onlangs onthuld, en betrof een visioen over religieuze corruptie in het Vaticaan zelf. Door hun dwalingen misleidden de hoogste kerkelijke leiders de gemeenschap. In het visioen kwam een engel voor die een vlammend zwaard droeg, waarmee hij het onrecht dat de Vrouwe van Fatima was aangedaan wilde wreken. Het doofde echter door de intense, lichtende straling die zij uitzond vanuit haar rechterhand. Met dit gebaar werd het afweren door de heilige maagd van het kwaad van de zondige mens gesymboliseerd.
Vervolgens kregen de kinderen het beeld van een bloedig vermoorde paus en zijn volgelingen. De corruptie werd verklaard als de benarde positie van de Heilige Maagd zelf binnen de dogma's van de kerk. Het Vaticaan was in deze woelige tijden wel ingenomen met de politieke impact van de eerste twee visioenen, maar het derde visioen vond niet direct een plaats vond in de strategie van de kerk om religieuze conditie van de ontkerkende wereld te verbeteren. Daarom is de boodschap van de vrouwe van Fatima echt verklaard en wereldkundig gemaakt, maar werd het derde geheim achtergehouden.
Opvallende overeenkomsten zijn de bezorgdheid van de Vrouwe van Fatima over het verval van het geloof, de bloedige en oorlogszuchtige context waarin Fatima stelling neemt, het zwaard dat een rol speelt in het onderscheiden van de goede gelovigen en slechte ongelovigen, en ook het beeld van Fatima als lichtende verschijning. Ook Fatima's kwaadafwerende hand speelt een rol.
De eerste verschijning aan de kinderen vond plaats op 13 mei 1917, na een onverwachte bliksemflits. De kinderen zagen Maria in een glanzende witte jurk, met een schitterende kroon van rozen op het hoofd, zweven boven een eik. Tijdens de laatste verschijning, op 13 oktober van hetzelfd jaar, namen inmiddels 7000 op de been gekomen waarnemers het spektakel waar, waarbij zij de zon een onnatuurlijke beweging zagen maken die een vreemd lichteffect tot gevolg had. Ze spraken hierover als de 'dansende zon'. Verder wordt er gesproken van martelaren.

© nissaba.nl

Deze pagina is 5483 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Maria
Verwant: Maria, Fatima


Landen/volken: christenen, Portugal
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden