Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Arifa(Arianrhod) vorige || volgende (Arinna)


Arifa. Godin genoemd in de joodse talmoed ('Ab. Zarah 12a), die werd vereerd in Ashkelon, een kuststad in het huidige Palestina. Uit de Hebreeuwse spelling van haar naam zou kunnen worden afgeleid dat het gaat om Serapia of Sarapia, een naam voor Isis Pharia, de beschermgodin van de zeevaarders. Met het woord 'Arifa' werd ook in het algemeen een tempel met een kegelvormig dak aangeduid, en in het bijzonder een tempel in Ashkalon.

Ook is wel gesuggereerd dat met Arifa de visgodin Derceto of Atargatis werd bedoeld, de moeder van Semiramis. Zij werden gezamenlijk in Ashkelon vereerd. 'Arifa' betekent 'samengesteld', en zou dus kunnen verwijzen naar de manier waarop Derceto werd afgebeeld, half vis en half vrouw.
Herodotus vermeldt een verhaal over de Skythen, die de tempel van de Hemelse Aphrodite zouden hebben beroofd, waarop zij werden getroffen door een ziekte die hen in vrouwen veranderde. Het verhaal komt overeen met het bijbelse verhaal waarin de Ark des Verbonds door de Filistijnen werd geroofd. In een ander verhaal verwoest de zonneheld Samson (Rechteren) de tempel van Ashkelon. Aan Aphrodite waren, net als aan Atargatis, duiven gewijd. Deze werden in de stad Ashkalon dan ook ongemoeid gelaten, en vlogen overal vrij rond. Ook vissen waren in deze stad heilig, en de vijver waarin de heilige vissen werden gehouden was beroemd.

© nissaba.nl

Deze pagina is 3627 keer bekeken
Kenmerken


Lokatie
Stad / steden:
Ashkelon
Landen/volken: Joden
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden