Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Chicomecoatl(Cherubijnen) vorige || volgende (Chuchabiba)


Chicomecoatl. Mexico: Azteken. Koren- en vruchtbaarheidsgodin. Chicomecoatl was de godin van de jonge mais. Zij stond in verband met het ontkiemen en de groei hiervan. Aan haar werden mensenoffers gebracht. Ze veroorzaakte soms hongersnoden. Haar naam is te vertalen als 'Zeven slangen'. Ze wordt gesymboliseerd door een maiskolf en een ratel.
Haar functie is te vergelijken met die van de korenmaagd in het oude Europa en AziŽ, zoals bijvoorbeeld de Griekse Kore. Frazer geeft een beschrijving van hoe het offer voor haar plaatsvond. Als vertegenwoordigster van de onrijpe mais werd iemand geselecteerd uit de mooiste jonge meisjes, van ca. 12 jaar. Voor zij werd geofferd werd er zeven dagen gevast. Ze werd getooid met een mijter en een veer op het hoofd, en kreeg feestkleren aan. Ze moest dansen om de mensen wat op te monteren. De rituelen voor haar duurden een paar dagen. Er werden processies gehouden met dans en muziekinstrumenten, en er werd wierook gebrand. Ook hierbij werd een reliek rondgedragen, maar niet de godin of haar beeld zelf. De mensen brachten haar bloedoffers. Het hoofd van het meisje werd afgesneden, en haar bloed werd over de gewassen gesprenkeld, en over een houten beeld van de godin. Dan werd ze gevild en trok een priester haar huid en kleren aan, en kreeg haar attributen. Hij danste dan vooruit voor een processie, op trommelmuziek, in een extatisch ritueel. Identieke rituelen lagen ook ten grondslag aan zowel het christendom als aan verhalen uit het Oude Testament. Het koren werd wel opgevat als het vlees van de godin. Processies voor een korengodin spelen ook een rol in de Eleusinische MysteriŽn voor de Griekse Demeter en de Keltische Brigid. Soortgelijke rituelen bij de Noord-Amerikaanse indianen zijn waarschijnlijk overgenomen van de oude Midden-Amerikaanse volkeren, tegelijk met de kunst van het verbouwen van graan.

© nissaba.nl

Deze pagina is 3674 keer bekeken
Kenmerken


Functies: graan, korenmoeder, landbouw, mensenoffer, vruchtbaarheid, hongersnood
Attributen: mais, ratel

Landen/volken: Azteken, Mexico
Streek/gebied: ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden