Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Dia(Dewi Shri) vorige || volgende (Diana)


Dia. Haar naam betekent 'heldere'. De naam Dia is verwant met namen als Diana en Dione.Ze is mogelijk dezelfde als Pandeia, die in de homerische hymne voor de maan Selene een dochter van Selene werd genoemd. Dia is een naam voor Hebe en voor haar moeder Hera. Ook wordt ze ge´dentificeerd met de schenkster van de goden Ganymeda.
Dia was de echtgenote van Ixioon, de koning der Lapithen. Haar zoon was PirithoŘs, de latere koning der Lapithen.

Ixion liet zijn schoonvader Deioneus verbranden om aan het betalen van een bruidschat te ontkomen. Zeus, die hier wel begrip voor had, reinigde hem van zijn schuld en liet hem op de Olympus wonen, maar Ixion maakte van de gelegenheid gebruik om achter Hera aan te zitten. Toen hield Zeus hem voor de gek en maakte voor hem als echtgenote Nephele, een manifestatie van Hera als wolk. Uit deze verbintenis zouden de mythische Centauren zijn voortgekomen, strijders die voor de helft man en voor de helft paard waren.
Het verhaal herinnert aan het jaarlijks gevierde heilige huwelijk van Hera en Zeus, dat dient om de vruchtbaarheid van mensen en gewassen te verzekeren. Ixion werd vanwege zijn hybris aan een vurig zonnewiel gebonden en draait zo voor eeuwig langs het hemelgewelf. Het kruisvormig gespaakte wiel was een zonnesymbool; het kan ook met Dia worden geassocieerd vanwege haar naam, die naar de 'heldere hemel' verwijst.
De Lapithen waren een krijgersvolk in ThessaliŰ, beroemd vanwege hun strijd met de Centauren. De Centauren werden uiteindelijk verslagen nadat een ander bruilofstfeest, van de Lapithische koning PirithoŘs, de zoon van Dia en Ixion, door de drank volkomen uit de hand was gelopen. Bij deze geleden werden de Lapithen bijgestaan door de god Apollo, de vader van hun stamvader Lapithes. De bewuste PrithoŘs ging later met Theseus naar de onderwereld om Persephone te schaken, maar het lukte hem niet meer te ontsnappen, zodat hij daar nu nog verblijft, gekluisterd aan een gouden bed.
Homerus noemt in de Odyssee het Cycladische eiland Naxos Dia. Naxos was het eiland van de god Dionysos. Theseus was niet alleen bij de mislukte ontvoering van Persephone betrokken, maar had ook al Ariadne van het eiland Kreta ontvoerd en naar Naxos gebracht, vanwaar hij haar had willen meenemen naar Athene. Door omstandigheden bleef ze achter op Naxos, waar ze trouwde met Dionysos, een gelegenheid die eveneens jaarlijks als heilig huwelijk werd gevierd.

Zoals Dia wordt ge´dentificeerd met Hera, kan Ixion worden ge´dentificeerd met Hera's echtgenoot Zeus. Strabo vermeldt dat Dia werd vereerd in Phlios in Sikyonia bij de stad Nemea, en dat ze hier Hebe werd genoemd. Deze lokatie is te vinden in Argos, de belangrijkste vereringsplaats voor Hera. Pausanius, die schreef in de tweede eeuw, vermeldde dat de oudste bewoners van Phlios de godin Ganymede of Ganymeda noemden, maar in zijn tijd werd ze Hebe genoemd. Hebe loste Ganymeda af als de bekerdraagster van de goden. In het heiligdom hier kregen zondaren volledige vergiffenis en mensen die na gevangenschap vrij waren gekomen wijdden hun boeien aan de godin en hingen ze hier in het heilige bos.
Jaarlijks vindt hier een festival voor de zogenaamde Kissotomoi (klimopsnijders) plaats. Vanwege een oude legende mogen er helemaal geen beelden worden gebruikt, hoewel, zegt Pausanias, vlakbij wel een tempel is voor Hera waar wel een groot beeld staat.

© nissaba.nl

Deze pagina is 4280 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Helder, heldere hemel
Andere namen: Pandeia, Hebe, Ganymeda
Verwant: Ganymede, Hebe, Hera, juventas, Nephele, Diana, Dione, Ariadne


Functies: heilig huwelijk
Lexicon: Odyssee, Ilias, centauren
goden: Deioneus, Ixion

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden