Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Dike [Andere spelling: Dice](Dido) vorige || volgende (Diktynna)


Dike verslaat Adikia, het onrecht, met een hamer. Attische vaas,ca. 500 v.o.j.
Dike verslaat Adikia, het onrecht, met een hamer. Attische vaas,ca. 500 v.o.j.

Dice. Ook Dike. Haar naam betekent 'recht'. Bij de Romeinen heette ze Justitia. Haar naam werd ook wel gespeld als Tyche. In het Orphisme werd ze Eurydice genoemd, het overal aanwezige recht. Een andere naam voor haar is Astraea, de sterachtige, omdat ze aan de hemel staat als het sterrenbeeld maagd. Ze is de godin van de rechtvaardigheid en straf. Dike werd vaak afgebeeld met een zwaard, het zwaard der gerechtigheid. Er werd wel gezegd dat dit zwaard werd geslepen door Aisa, het lot. Als het sterrenbeeld maagd wordt ze geassocieerd met de korenaar, de ster spica.
Dike is een der horae, de dochters van Themis die als de seizoenen verantwoordelijk waren voor het juiste verloop van de orde der dingen. Ze droeg zorg voor de vruchtbaarheid van de aarde, en met haar zuster Eunomia (orde) hield ze toezicht op het welzijn van de mens. Ook Irene, de 'vrede', was als een van de horen haar zuster. Dike werd vaak samen met de Eriniyen genoemd. Ze was een dienares van Nemesis; ze werd met haar ook wel ge´dentificeerd. Volgens de Griekse mythologie zat ze op de top van de Olympos naast haar vader Zeus aan tafel, tegenover haar moeder Themis. Ze keken van hun plaats neer op de mensen op aarde.
Over Dice wordt verteld dat zij heerste in de Gouden Tijd en de Zilveren Tijd, toen er overal vrede heerste, en mensen zich bezighielden met het verbouwen van graan op de velden. Mensen werden echter langzamerhand minder vreedzaam, en toen tenslotte in de Bronzen Tijd voor het eerst wapens werden gemaakt, waarmee oorlogen werden gevoerd, trok Dice zich vol minachting terug van de aarde. Ze woonde voortaan als het sterrenbeeld maagd in de hemel, naast Bo÷tos, de Berenkijker.
Aan haar waren orakelende knokkels gewijd, 'dice' of dobbelstenen. Hiermee werd geloot wie de slachtoffers zouden worden. Ook werd de toekomst ermee voorspeld.
In de bijbel wordt Dike genoemd in Handelingen 28:4. Gedurende zijn zwerftocht belandde Paulus op het eiland Melite, waar hij werd gebeten door een adder. De inboorlingen zeiden: hij is zeker een moordenaar, en de Gerechtigheid zal hem niet laten leven. Maar Paulus schudde de slang van zich af in het vuur, en er overkwam hem verder niets. Vervolgens werd hij door de eilandbewoners als een god beschouwd.
Paulus werd in Handelingen eerder al met de god Apollo verward. Zijn zwerftocht vertoond overeenkomsten met de zwerftoch van Orestes, die eveneens aan Apollo verwant is. Themis, de moeder van Dike, was de oprichtster van het heiligdom te Delphi, dat later door Apollo zou worden overgenomen, nadat hij de slang Python had gedood. Een andere aanwijzing voor de band van het Christendom met de orakelgodsdienst vormen de Sibyllijnse boeken, de heilige orakelboeken van de Italiaanse sybillen, die verwant zijn aan de priesteressen van Delphi. De sibyllijnse boeken zouden de komst van de Verlosser voorspellen, en zijn als zodanig door sommige christelijke tradities erkend. De overeenkomsten zijn waarschijnlijk simpeler te verklaren doordat de nieuwe godsdienst naar de oude was gemodelleerd, en vele kenmerken heeft behouden. Het christendom heeft de voorspellingen van deze boeken en Romeinse dichters weergegeven, waarin de voorspellingen betrekking hadden op onder andere de keizer Augustus en zijn Romeinse koninkrijk, dat met de verlossing in verband wordt gebracht.
Zowel Paulus als Orestes in de Oresteia worden als literaire figuren opgevoerd in verband met het vernieuwen van de godsdienst, en het afwijzen van de vroegere opvattingen. Zij verzetten zich beide tegen de godsdienst van de 'grote godin', met name Artemis. In Efeze bezoekt Paulus de tempel van Artemis, die door de bewoners van de stad zeer geliefd is. (Handelingen 28:24-28, 19.) Ook laten de teksten waarin ze een rol spelen zich afwijzend uit over de autonomie van vrouwen. Bij Euripides is het de godin (Athene) zelf die de macht overgeeft aan de man.

© nissaba.nl

Deze pagina is 6580 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: recht, gerechtigheid
Andere namen: Astraea, Nemesis
Verwant: horae, Tyche, Themis, Justitia, Irene


Functies: orakel, recht, vruchtbaarheid, seizoenen
hemellichamen: Maagd
Attributen: knokkels, zwaard

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden