Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Frigga [Andere spelling: Frigg, Fricka, Frija, Freke, Frouke, Frige](Freija) vorige || volgende (Fuji)


Frigga op een bezem, geassocieerd met hekserij. Muurschildering uit de twaalfde eeuw.
Frigga op een bezem, geassocieerd met hekserij. Muurschildering uit de twaalfde eeuw.

Frigga is de voornaamste van de Asen uit de Noordelijke en Germaanse mythologie. Ze is de godin van de wijsheid, liefde, vruchtbaarheidsgodin, beschermster van het huwelijk. Andere spellingen van haar naam zijn ondermeer Frigg, Fricka , Frige of Friia (Oud-Duits).
Haar naam kan worden vertaald als als geliefde of 'vrijster'. Hij staat in verband met de hofmakerij. Ook de vorm Freke komt voor. De Zuid-Germanen noemden haar Frija. Ze komt overeen met Freija. Beide godinnen komen op sommige plaatsen onder dezelfde naam; wat betreft haar functie als godin van seks en vruchtbaarheid komt de mythologie overeen. De namen zijn verwant aan het sanskriet priyā
Ook met de naam Vor kan Frigga worden bedoeld.
Friggs geliefde is Odin, haar zoons zijn Balder en Braga. Odin is de noordelijke naam voor Wodan; de Romeinen stelden hem gelijk aan de boodschappergod Mercurius, onder andere omdat hij de dode zielen leidde tijdens de Wilde Nacht. Frigga zelf was ook aanvoerster van dit dodenleger. Dit feest, dat in het stormachtige najaar werd gevierd, werd door het christendom verboden, maar leeft nog voort tijdens sinterklaas in zijn gevolg van zwarte pieten. In Duitsland heten zijn nog altijd perchten, naar Perchta, een Duitse volksfiguur die is gebaseerd op godinnen als Frigg en Brigid.
Frigg had ook seksuele relaties met Vili en Vť, broers van Odin.
Haar attributen zijn ondere andere een kleed van valkenkleren en de appels der vruchtbaarheid.
Ze is de Hemelvrouwe of Vrouw van de wolken. Het sterrenbeeld Orion draagt in ScandinaviŽ de naam Frigga's spinrokken' (Friggerock), naar haar spinnewiel, dat zowel verwijst naar de vrouwelijke arbeid als de eeuwige cyclus van het leven en het lot. Ze werd door de Romeinen gelijkgesteld aan Venus: bij het gelijkstellen van de dagen van de week aan de namen van de planeetgoden werd de Romeinse dies veneris vrijdag, genoemd naar Frigg.
Frigga kende het lot van de mensen, evenals de Nornen, en spinde aan een gouden spinrokken. Ze bespiedde de aarde als valk of havik. De Asin Saga wordt wel beschouwd als een aspect van Frigga. Saga is de godin van de geschiedenis of 'sage'. Zij gaf haar naam aan de sagen ('zeggen', 'vertellingen'). De naam Edda, de verzamelnaam voor de IJslandse mythen en gedichten waarin over alle Noordse helden wordt verteld, betekent 'overgrootmoeder'; ook dit verwijst naar hoe de verhalen via vertellingen door de voorouders werden overgeleverd. Met Saga dronk Odin dagelijks uit de schalen der wijsheid bij de waterval van de Sokkvabekk.
Ook werd Frigg vereenzelvigd met vrouw Holle of Holda (wolkengodin), en ze leidde de geesten in de lucht tijdens de stormachtige Wilde Nachten. Ze bewoont het kasteel Fensalir ('waterhallen') in Asgard, hoewel ze ook hemelvrouwe was. De poort van haar kasteel werd bewaakt door haar dienares Syn, die werd aangeroepen om mensen in een proces te verdedigen. Haar boodschapster was Gna. Ook de godin Vor is waarschijnlijk een aspect van Frigg.
Frigg is de godin van de wijsheid. Voor haar kan niets verborgen blijven. Ze wordt ook beschouwd als godin van het huwelijk en overeenkomsten. Var wordt soms genoemd als de godin die degene straft die zijn huwelijksgelofte niet houdt. Haar naam wordt ook wel vertaald als 'gelofte'.
Frigg wist voor haar zoon Balder onsterfelijkheid af te dwingen, door alle bomen te laten beloven dat hun hout hem niet kon kwetsen. Alleen de maretak, die buiten haar gebied viel, of nog te jong was voor zulke zaken, deed deze gelofte niet, zodat door een verraderlijke truc van Loki Balder werd getroffen door een pijl van dit hout, geworpen door een blinde god. De heilige maretak groeide op de eik in het heilige woud. Frigga daalt af naar de onderwereld om de terugkeer van Balder mogelijk te maken. Om Balder werd op aarde door iedereen gerouwd: Loki deed niet mee en verhinderde zo de terugkeer. Het gaat hierbij om een jaarlijks vegetatieritueel.
Een andere zoon van Frigg en Odin was Hermod, de boodschapper der goden die de gevallen ontving in het Walhalla. Hij reisde naar de onderwereld om Hel te vragen zijn broer Balder terug te laten keren. Hij trof Balder aan, zitten aan Hels rechterhand. Hermod is de noordelijke versie van de boodschappergod Hermes, de Romeinse naam voor de boodschapper Mercurius. In de Griekse mythologie was Hermes een geliefde van Friggs alter ego Aphrodite. Uit hun verbintenis werd Hermafroditus geboren. Aphrodite, de Griekse Frigg, trachtte haar geliefde Adonis (Adon) uit de onderwereld te bevrijden, maar hij was daar inmiddels de geliefde van de onderwereldkoningin Persephone, de Griekse Hel.
De namen Odin en Balder herinneren aan de Fenicische Adon en Bašl. Aphrodite is de Fenicische Astarte. De aan Astarte verwante maagd Anat bracht haar broer Baal terug uit de dood. Andere varianten over deze mythen kwamen al voor bij de BabyloniŽrs en SoemeriŽrs, in de verhalen over Inanna en Dumuzi of Ishtar en Tammoetz.
De mythen over Frigg hebben dezelfde herkomst als die over Freija. Soms werd gedacht dat het over verschillende godinnen ging, omdat ze gezamenlijk in ťťn verhaal voorkomen. Maar Frigg en Freija zijn niet letterlijk historische personen, maar mythische personen, over wie verschillende overleveringen bestaan. Ze komen voor in verschillende tradities. Uit de vele overeenkomsten blijkt dat het gaat om een gemeenschappelijke herkomst. De noordelijke en Germaanse mythen zijn pas in een veel latere tijd, toen het christendom al de dominante cultuur begon te worden, opgetekend. Er zijn veel overeenkomsten met Romeinse, Griekse en Semitische of Fenicische mythen.
Frigga en Freija bezaten beide een mantel van valkenveren, dat hen in staat stelde te vliegen. Beide bezaten een ketting, die ze hadden verkregen door seksuele activiteit. Ze zijn verwant met de zogenaamde 'Goede Vrouwen', vrouwen die verschillende beroepen combineerden zoals vroedvrouw, kennis over kruiden en genezing, huwelijksmakelaars, voorspelling van de toekomst en kennis over leven en dood. Zij beschermden het huwelijk, de zwangerschap en de geboorte.

© nissaba.nl

Deze pagina is 9012 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: geliefde, vrijer
Titels: Hemelvrouw, Wolkenvrouw
Verwant: Freija, Gefion, Hel, Holda, Perchta, Aphrodite, Venus, Ishtar, Astarte, Inanna


Functies: lot, liefde, huwelijk, geboorte, onderwereld, spinnen, vegetatie, wijsheid
Lexicon: Edda, sjamanisme
hemellichamen: Orion, Venus
Attributen: valk, vogel
goden: Balder, Hermod, Hodir, Odin
Mythische plaatsen: Fensalir, Asgard

Landen/volken: Germanen, Noors, ScandinaviŽ
Streek/gebied: , ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden