Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Harmonia(Hannahanna) vorige || volgende (Harpijen)


vlnr Athene, kadmos, slang, Harmonia, Ares
vlnr Athene, kadmos, slang, harmonia, Ares

Harmonia was de beschermgodin van de staat, familie en het huwelijk. Zij bewaakt de eenheid en de harmonie. Ze is de tegenhanger van haar vader Ares, de god van de oorlog en de strijd, en van diens zuster Eris, de strijd. De Romeinse personificatie van de eenheid Concordia wordt wel aan haar gelijkgesteld. Ze is ook verwant met of gelijk aan de geest of demon van de eenheid Homonia of Homonoia.
Grieks. BoeotiŽ, Thebe. Ze is de dochter van Aphrodite Cytherea en Ares. Op Samothrake werd ze genoemd als dochter van de Pleiade Electra, een dochter van Pleione en Atlas, en Zeus. Euripides noemde in Medea de blonde Harmonia de dochter van de negen PiŽrische muzen.
Harmonia huwde met de Thebaanse Kadmos, de Fenicische broer van Europa. Haar dochters waren Ino, Semele en Agave. Deze staan alledrie in verband met de orgiastische cultus rond Dionysos. Ino was de moeder van Melikertes, de Fenicisch-Tyrische Melkart ('Koning van de stad'), die in Griekenland Hercules werd genoemd. In ItaliŽ werd Ino vereerd als Mater Matuta, de dageraad; ook werd ze geÔdentificeerd met Leukotheia, de 'Witte Godin'. Verder was er nog een dochter Autonoe en een zoon Polydoros. Euripides noemde Harmonia de moeder van de muzen.
Het huwelijk van Harmonia met Kadmos is een geliefd thema in de Griekse mythologie.


Attributen

Harmonia ontving vele beroemde geschenken van de twaalf aanwezige Olympische goden en andere gasten; Aphrodite of Cadmos gaf haar een peplops en ketting gemaakt door de smid Hephaistos, hoewel anderen zeiden dat Europa deze ketting had gekregen van Zeus. De ketting schonk de draagster schoonheid, en de jurk goddelijke waardigheid. Ook Athene werd genoemd als schenkster van een jurk, en van een aantal fluiten. Hermes schonk haar een lier, en Elektra, de moeder van de in de mysteriŽn ingewijde Iasion, onderwees haar in de rituelen van de Godin.

Huwelijk

Dankzij Demeter, die speciaal voor de gelegenheid op een driemaal omgeploegde akker copuleerde met Iasion, was het feest rijk voorzien van gerst. Deze Iasion zou de zoon zijn van de Pleiade Elektra, en ook gehuwd zijn met Cybele, met wie hij het kind Corybas, naamgever van de Corybanten, kreeg.
Tijdens het huwelijk werd gezongen door de Muzen. In Thebe, de stad waar zij heerste als koningin, kon men de plaats waar zij zongen nog in de Griekse tijd bezichtigen, evenals de ruÔne van haar bruidskamer, de thalamos, waar de consummatie van haar huwelijk plaatsvond. De 'bruidskamer' van Semele was ook daar te vinden. Later bevond zich op die plaats de markt van Thebe. Ook bevonden zich daar drie xoana's, stokoude houten votiefbeelden, die naar men zei nog door Harmonia zelf waren geplaatst ter ere van haar moeder Aphrodite. Deze beelden droegen de namen Urania ('hemelse'), Pandemos ('gewone') en Apostrophia ('Verwerper'). Deze verwezen respectievelijk naar spirituele liefde, lichamelijke liefde en naar het verwerpen van lust. Aphrodite werd met deze namen geassocieerd.

Thebe

De stad Thebe, waar zij regeerde met haar echtgenoot, was volgens de mythologie gesticht door de Fenicische Kadmos, de morgen. Hij staakte op advies van het orakel van Delphi de zoektocht naar zijn zuster Europa, de avond, en volgde in plaats daarvan een koe geflankeerd met twee witte manen, tot de plaats waar de koe zich te ruste legde. Dit gebeurde in BoeotiŽ, 'koeienland'. Hier stichtte Kadmos een tempel voor de Fenicische Athene, onder haar Fenicische naam Onga, volgens Pausanias. Pausanias vermeldde ook dat anderen van mening waren dat het ging om de Egyptische Neith, die ook soms werd voorgesteld als koe. De maankoe kan net als Europa zelf worden geassocieerd met de avond.
Met een rots verbrijzelde Cadmos in deze omgeving de kop van een slang of draak die een bron gewijd aan Ares beschermde, en moest voor straf Ares een groot jaar dienen, acht jaar volgens onze tijdrekening. Uit de in de grond gezaaide drakentanden ontstonden soldaten, Spartoi ('gezaaide mannen') genaamd. Hierna huwde hij Harmonia, Ares' dochter. In deze tijd droeg de stad echter de naam Kadmeia. De naam Thebe kreeg de stad pas later, toen de koning Zethus huwde met Thebe, die de stad haar naam gaf. Harmonia droeg echter toch de bijnaam Thebaanse.

In Thebe bevond zich ook het graf van Semele, en de graven van al de kinderen van Niobe en Amphion. In deze stad waren Dionysos en Hercules, de zoon van Alkmene, geboren. Alkmene zelf had geen graf, omdat zij in een steen zou zijn veranderd, een lot dat ook de Thebaanse koningin Niobe onderging.

Aan het einde van hun regeerperiode, op hoge leeftijd, vertrokken Harmonia en Kadmos naar het land der EncheleŽrs. Dionysos had hen voorspeld dat ze zouden heersen over een barbaars volk. Ze zouden worden vereerd, zittend op hun wagen, die werd getrokken door jonge koeien. Vervolgens zou Kadmos veranderen in een draak, en Harmonia in een slang. Zij overwonnen voor de EncheleŽrs de IllyriŽrs, die het gebied bewoonden dat tegenwoordig ServiŽ heet. Agave, die inmiddels gehuwd was met de Illyrische koning Lykotherses, doodde hierop haar nieuwe echtgenoot en schonk het rijk aan Kadmos. Hier kregen Harmonia en Kadmos, terwijl ze al oud waren, nog een zoon Illyrios. Vervolgens trokken ze naar de eilanden der Gelukzaligen, en ze veranderden in slangen of in leeuwen. Hun graf bevond zich in IllyriŽ.

Sinds de vijfde eeuw bestond er in Samothrake een mysteriecultus voor Harmonia. Hier kwam ze voor als de dochter van de Pleiade of Atlantide Electra en Zeus. Ze werd ontvoerd door Kadmos, en overal door haar moeder gezocht. Dit mysterie is te vergelijken met de graancultus voor Kore en Demeter. Iasion, met wie Demeter het deed op Harmonia's huwelijksfeest, was ook een zoon van deze Electra, en dus Harmonia's broer. Maar de Pleiade Electra werd ook genoemd als Harmonia's voedster.
Als dienstmaagd van Harmonia werden door Hyginus Anatolia of Anatole ('dageraad'), Mesembria (de middag) en Dysis (de zonsondergang) genoemd, twee Horen.

Voedster van de Wereld

Er werd ook nog een Harmonia genoemd als Voedster van de wereld, Moeder van Alles. Aan haar vroeg Aphrodite als gunst voor haar dochter BeroŽ het Recht. Beroe werd ook genoemd als de dochter van Tethys, die zelf net als deze Harmonia Voedster en Moeder van Alles was. Verder komt er nog een Naiade (bron- of waternimf) Harmonia voor. Apollonius van Rhodos vermeldde hoe de nimf Harmonia met Ares in het bos van Acmonia lag, en zo moeder werd van de Amazones.

© nissaba.nl

Deze pagina is 8753 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: harmonie
Andere namen: Thebaanse
Verwant: Aphrodite, Electra, Europa, Ino, Semele, Agave, Amazones, BeroŽ, Concordia, Homonia


Functies: bescherming, bruid, familieleven, huwelijk, voedster, staat
Attributen: bruidskamer, graf, ketting, koe, lier, peplos, slang, wagen
goden: Ares, Kadmos, Polydoros
Mythische plaatsen: Elyseese velden
Lokatie
Stad / steden:
Thebe (Grieks) (Griekenland)
Landen/volken: geen, Grieken, IllyriŽ, ServiŽ
Streek/gebied: , ,

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden