Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Irene [Andere spelling: Eirene](Horta) vorige || volgende (Juturna)


Irene met het kind Ploutos (overvloed) op de armen
Irene met het kind Ploutos (overvloed) op de armen

Irene. 'Vrede'. Ook Eirene. Ze is een der Horae (horen), de dochters van Themis, die verantwoordelijk zijn voor het juiste verloop van de seizoenen en de orde der dingen. Hesiodes noemde haar thall˘ Eirene, bloeiende Irene; Thallo is ook een naam voor een van de anderen Horae. Irene wordt afgebeeld met scepter, hoorn van overvloed en een fakkel.
Irenes zusters waren Eunomia ('orde der dingen') en Dike ('recht'). Ze is de duif die de komst van de dood aankondigt. Ze was de voedster van het kind Demeter. Ze wordt, net als haar zuster Dice, afgebeeld met het kind Ploutos ('overvloed') op de armen. Ploutos ('rijkdom') was een zoon van Demeter, maar ook als Plouto een naam voor Demeter zelf. De Romeinen namen de naam Pluto over voor de god van de onderwereld. Het beeld van Irene met Ploutos werd in Athene geplaatst door Timotheus, nadat hij de LacodaemoniŰrs had overwonnen. Een ander beeld stond naast Hestia in het Prytaneion.
Irene werd verantwoordelijk gehouden voor het succes en het verkrijgen van rijkdom.
De Romeinen noemden de godin van de vrede Pax. In Rome had de keizer Vespasianus een grote tempel voor Pax laten bouwen. De gepersonifieerde vrede kwam veel voor op munten; ze droeg dan een hoorn des overvloeds of een caduceus of kerykeion, de herautenstaf. Een anonieme schrijver beschrijft hoe de keizer Augustus 'een einde maakte aan de kwellingen van Irene' met de slag bij Actium, waarbij hij zijn tegenstanders Marcus Antonius en de Egyptische Cleopatra versloeg en na jaren van burgeroorlog de 'Auguste´sche vrede', de Pax Augusta werd ingeluid. Dit was tevens het begin van het keizerrijk en de keizercultus, met zijn vergoddelijkte keizers. De eerste christelijke kerk, gebouwd in Byzantium, was de godin van de 'goddelijke vrede' of Heilige Irene. Deze kerk was gebouwd boven een eerder heiligdom van Aphrodite. De vrede stond symbool voor het christendom. Vrede is hier synoniem aan 'onderwerping', de Pax Romana, en staat voor de Romeinse overheersing van de overwonnen volkeren. Het concept van de 'natuurlijke orde' of 'natuurlijke wet' kreeg religieus-politieke betekenis in een militaire of staatsorde. Hiermee werd de overheersing voorgesteld als natuurlijk of goddelijk. In de 'islam, wat eveneens 'vrede' of 'onderwerping' betekent, werd dit idee voortgezet.

© nissaba.nl

Deze pagina is 9079 keer bekeken
Kenmerken

Andere namen: Thallo
Verwant: Horae, Dike, Pax

Functies: seizoenen
Attributen: caduceus, fakkel, hoorn des overvloeds, scepter

Landen/volken: Grieken
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden