Godinnen uit de hele wereld

godinnen uit de hele wereld
index alle godinnen | attributen | weblog | forum | contact | boeken | zoek | links: oude pagina | links: nieuw |

Agape(Africa) vorige || volgende (Agave)


Agape-feest in de Romeinse catacombe van St. Pietro e Marcellino.
Agape-feest in de Romeinse catacombe van St. Pietro e Marcellino.

'Liefde' of 'Spiritueel huwelijk'. In de oudheid werd het woord door schrijvers als Plato soms gebruikt om de liefde voor een echtgenoot of familie mee te beschrijven. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de septuagint, komt het woord voor als vertaling van een Hebreeuwse term, aḥaba, waarmee seksueel verlangen wordt aangeduid. De vertaling met agape is waarschijnlijk te verklaren vanuit de overeenkomst tussen deze woorden. Sinds het christendom kreeg het betekenis als de zichzelf opofferende liefde van god voor de mensheid, die onder christenen werd overgenomen om god en andere christenen lief te hebben. In de catacomben van de heiligen Marcellinus en Petrus is een vroeg Agape-feest afgebeeld, waarop een vrouwelijke deelneemster of voorgangster een kelk omhoog houdt. Het woord werd ook een titel voor god zelf. In 1 KorynthiŽrs 13:1-8 werd er naastenliefde meebedoeld.
In het vroege christendom viel het agape-feest samen met de viering van de eucharistie. In latere tijden werden in de kerk agape-feesten gehouden die bestonden uit rijke banketten die door de rijken na de eucharistie werden gehouden, waarbij zij meegebrachte etenswaren aan de armen voorzetten. Sinds het einde van de zevende eeuw werden deze definitief verboden.

De horen bereiden een offerbanket voor.
De horen bereiden een offerbanket voor.

De christelijke martelares Ste. Agape was oorspronkelijk een der horae, de nimfen of priesteressen in dienst van Aphrodite. De anderen uit dit gezelschap die tot het pantheon der christelijke heiligen werden opgenomen waren Irene, een van de horae (de seizoensgodinnen), en Chione ('sneeuw'), een ander karakter uit de Griekse seizoensmythologie, die was getrouwd met Boreas, de god van de koude noordenwind. Een titel van de godin Isis was Agape theon, 'geliefde van de goden'. Deze titel had zowel betrekking op de liefde voor de godin als op de seksuele gemeenschap die de Egyptisch Isis had met andere goden om de vruchtbaarheid zeker te stellen.

Agape had betekenis in het ritueel van een seksuele communie. Deze rituelen werden nog beoefend door vroege Christelijke gemeenschappen zoals de Ophieten, als voortzetting van de dienst voor Aphrodite. Sinds de zevende eeuw werden deze praktijken officieel tot ketterij verklaard, maar in het geheim werden ze gedurende de hele Middeleeuwen voortgezet. Onder vele gnostische stromingen was het huwelijk geen noodzaak, en seks kon vrij plaats vinden zonder dat mensen getrouwd waren. Deze groepen zetten zich sterk af tegen het Oude Testament met zijn strenge geboden, en zware straffen of het overtreden van de seksuele wetten.
De vrije seksuele beoefening van deze vroege christelijke sektes staan in contrast met andere extreme stromingen die seks volledig hadden afgezworen omdat seks juist zou afleiden van de verering van god, een opvatting over seks die zich binnen de Rooms-Katholieke geestelijkheid heeft gehandhaafd.

Epiphanius gaf een beschrijving van een orgiastisch agape-feest dat werd gevierd door de Phibionieten in AlexandriŽ. De koptisch-christelijke kerk in AlexandriŽ was praktisch volledig gnostisch. Mannelijke zaadlozingen en vrouwelijk menstruatiebloed werden hier als het 'lichaam van Christus' vereerd, en in een heilige communie werden genuttigd. Mannen en vrouwen hadden vrije seksuele gemeenschap met elkaar door middel van partnerruil, en seks had een religieuze betekenis. Walker maakt een vergelijking met deze praktijk en de Tantrische leer uit het oude India en van het boeddhisme.

Tijdens verschillende concilies werd het houden van Agape-feesten in de kerk verboden, zoals tijdens het concilie van Laodicea in de vierde eeuw, het concilie van Trullo in het jaar 692 en andere.

© nissaba.nl

Deze pagina is 8047 keer bekeken
Kenmerken

Etymologie: Liefde
Verwant: horae, Isis


Functies: eucharistie, banket, liefde, sexualiteit
Lexicon: septuagint, catacomben
Feesten en rituelen: agape

Landen/volken: christenen, Romeinen
Streek/gebied:

Oude pagina's


Zoek:
Kijk hier voor uitgebreide zoekmogelijkheden.
lexicon
kalenderdagen
mythische plaatsen
hemellichamen
attributen
functies
goden
archeologische lokaties, tempels etc.
landen
steden